World resources report. Creating a sustainable food future

World resources report. Creating a sustainable food future

Raport „World resources report. Creating a sustainable food future” jest rezultatem wieloletniego partnerstwa między World Resources Institute, World Bank Group, Programem Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska, Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement i Institut national de la recherche agronomique. Publikacja zawiera analizę scenariuszy zaspokajania potrzeb żywnościowych na świecie w przyszłości.

Raport koncentruje się na możliwościach technicznych i politykach dotyczących skutecznych scenariuszy zaspokajania potrzeb żywnościowych, użytkowania gruntów w 2050 r. w sposób, który może również pomóc walczyć z ubóstwem.

Raport wzywa do znacznych zmian w modelach produkcji żywności, jak również zmian w konsumpcji. Publikacja zawiera kompleksowy plan postępowania dla rządów państw, przedsiębiorców i naukowców w tworzeniu zrównoważonego systemu żywnościowego – od etapu produkcji do etapu konsumpcji.

Pobierz publikację>>>