World Investment Report 2011

World Investment Report 2011

Autorzy: United Nations Conference On Trade And Development

Data i miejsce wydania: 2011

Światowy Raport Inwestycyjny 2011 UNCTAD po raz pierwszy zawiera sekcję o CSR umieszczoną w rozdziale o najnowszych rozwiązaniach w zakresie polityki inwestycyjnej.

W raporcie znalazł się przegląd istniejących standardów CSR z podziałem na te powstałe z inicjatywy organizacji międzyrządowych, różnych grup interesariuszy i kodeksy branżowe, a także kodeksy poszczególnych firm. Następnie opisano jakie są trudności i wyzwania z istniejącymi standardami, m.in. relacje pomiędzy dobrowolnymi standardami a regulacją państwową, raportowanie i przejrzystość, zgodność z wymogami i wpływ na rynek, potencjalne bariery handlowe i inwestycyjne, niespójności i luki. Ostatnia część poświęcona jest rozwiązaniom prawnym a CSR: wspieranie rozwoju standardów, wdrażanie ich do polityki zamówień publicznych, promowanie CSR i odpowiedzialnego inwestowania, wdrażanie CSR do międzynarodowych działań inwestycyjnych.

Pobierz publikację World Investment Report 2011

Pliki do pobrania:

World Investment Report 2011