World Energy Outlook 2023

World Energy Outlook 2023

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IAE) analizuje globalny system energetyczny i rekomenduje działania zmierzające do utrzymania globalnego ocieplenia na poziomie  1.5 °C.

Cykliczna publikacja IAE zapewnia wgląd w globalną podaż i popyt na energię oraz konsekwencje dla bezpieczeństwa energetycznego, celów w zakresie zmian klimatu i rozwoju gospodarczego.

Autorzy publikacji poddają ocenie zmiany w obszarze bezpieczeństwa energetycznego i dzielą się rekomendacjami w kwestii kroków niezbędnych do utrzymania globalnego ocieplenia na poziomie 1.5 °C .

W raporcie za 2023 rok znajduje się analiza skutków trendów energetycznych w następujących obszarach:

  • inwestycje,
  • obroty handlowe,
  • elektryfikacja,
  • dostęp do energii.

Raport dostępny tutaj>>