World Development Report 2019. The Changing Nature of Work

World Development Report 2019. The Changing Nature of Work

W raporcie Banku Światowego pt. „The Changing Nature of Work” przeanalizowano zmiany w naturze pracy, wywołane rozwojem nowych technologii. 

Jednym z głównych tematów raportu jest wpływ zmian technologicznych na sytuację pracowników. Według autorów publikacji, postępująca globalizacja i cyfryzacja (w tym robotyzacja) spowodują, że rosnąć będzie m.in. odsetek umów krótkoterminowych oraz elastycznych form pracy. Eksperci wskazują na konieczność wdrożenia rozwiązań umożliwiających zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom pracującym w zanikających sektorach gospodarki i stanowiskach pracy oraz zagrożonych destabilizacją wysokości zarobków. W raporcie ukazano także szanse związane z rozwojem nowych technologii w kontekście tworzenia nowych miejsc pracy, zwiększania wydajności i oferowania skutecznych usług publicznych.

Pobierz raport>>>