Work for a brighter future

Work for a brighter future

Globalna Komisja ds. przyszłości pracy w Raporcie „Praca na rzecz lepszej przyszłości” wychodzi z założenia, że przemiany, które obserwujemy w świecie pracy wynikające z postępu technologicznego, procesów demograficznych oraz zmian klimatycznych, wymagają zdecydowanych działań.

Autorzy raportu wzywają rządy, pracodawców i pracowników do wykorzystania możliwości związanych z tymi zmianami, aby „(…) stworzyć lepszą przyszłość i zapewnić bezpieczeństwo ekonomiczne, równe możliwości oraz sprawiedliwość społeczną a w perspektywie wzmocnić tkankę naszych społeczeństw”. Globalna Komisja ds. przyszłości pracy proponuje w swoim raporcie skupioną na ludziach agendę na rzecz przyszłości pracy, która wzmocni umowę społeczną przez postawienie ludzi i pracy, którą wykonują, w centrum polityki gospodarczej i społecznej oraz praktyki biznesowej.

Pobierz publikację >>