Women in the Workplace 2018

Women in the Workplace 2018

McKinsey & Company i LeanIn.Org wydały nową edycję „Women in the Workplace ” (Kobiety w miejscu pracy), największego rocznego raportu na temat stanu kobiet w korporacyjnej Ameryce. Z raportu wynika, że chociaż firmy nadal twierdzą, że są bardzo zaangażowane w kwestię różnorodności płci,  odsetek kobiet w tych organizacjach niewiele się zmienia. Jak podkreślają autorzy, aby zmiana nastąpiła firmy muszą traktować różnorodność płci jako konieczność w biznesie i likwidować nierówności na kazdym etapie kariery pracowników: od najniższych stanowisk – do menedżera. Raport zaleca również dodatkowe działania, które firmy muszą podjąć, aby poczynić postępy.

Pobierz Raport >> Women_in_the_Workplace_2018

Poznaj wyniki raportu >>

Pliki do pobrania:

Women_in_the_Workplace_2018