Wolontariat pracowniczy w praktyce

Wolontariat pracowniczy w praktyce

Autorzy: Katarzyna Lorecka

Data i miejsce wydania: 2011

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej wydało publikację „Wolontariat pracowniczy w praktyce” dotyczącej wolontariatu pracowniczego, będącego elementem strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR).

Wolontariat pracowniczy ma już swoje tradycje w sektorze pomocy społecznej, na przykład w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Doceniany przez mieszkańców tych domów, podopiecznych placówek i ich kierownictwo, stanowi wielkie wyzwanie dla zaangażowanych w nim wolontariuszy i instytucji, w których są zatrudnieni.

Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.3. Autorką publikacji jest Katarzyna Lorecka, Manager ds. odpowiedzialności społecznej w Microsoft.

Źródło: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej