Wolontariat pracowniczy. Przewodnik po zagadnieniach prawno-podatkowych. Perspektywa pracodawcy

Wolontariat pracowniczy. Przewodnik po zagadnieniach prawno-podatkowych. Perspektywa pracodawcy

Data i miejsce wydania: Warszawa 2022

W polskich zasobach wiedzowych dotyczących wolontariatu pracowniczego pojawiła się nowa publikacja „Wolontariat pracowniczy. Przewodnik po zagadnieniach prawno-podatkowych”.

Przewodnik powstał w ramach partnerstwa Social Impact Alliance for CEE, Dentons, Fundacji Citi Handlowy, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Better / B Corps Country Partner, CMT Advisory, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Instytutu Biznesu Rodzinnego.

Badania potwierdzają wzrost oczekiwań klientów, konsumentów, pracowników oraz inwestorów w zakresie angażowania się firm w rozwiązywanie problemów społecznych. Biznes ma środki finansowe oraz inne zasoby, aby realnie przyczyniać się do pozytywnych zmian społecznych. Potrzebuje jednak jasnych przepisów, stabilności i transparentności.

Aby zidentyfikować wyzwania, przed którymi stoją polscy pracodawcy chcący angażować się społecznie, w 2021 r. przedstawiciele przedsiębiorstw oraz krajowych i międzynarodowych organizacji, reprezentujących łącznie dziesiątki tysięcy podmiotów prywatnych i społecznych, zaangażowali się w opracowanie postulatów zmian.

Jednym z najczęściej zgłaszanych problemów, głównie przez podmioty z sektora MŚP, do którego należy 99,8% przedsiębiorstw w Polsce, był brak jasności co do aspektów prawno-podatkowych organizacji wolontariatu pracowniczego. Pracodawcy zwracali uwagę w szczególności na:

  • brak jasnych zasad i sposobu formalnego oddelegowania pracownika do wolontariatu,
  • brak jasności odnośnie do zakresu odpowiedzialności pracodawcy za pracownika w trakcie
    podejmowania przez niego działań wolontariackich,
  • brak jasności odnośnie do możliwości odliczania przez pracodawców kosztów ponoszonych
    na organizację wolontariatu.

W odpowiedzi na powyższe, w gronie znakomitych partnerów i ekspertów, przy wsparciu merytorycznym finansowym Fundacji Citi Handlowy, stworzony został praktyczny dokument – przewodnik po wolontariacie pracowniczym. Mamy nadzieję, że pomoże on pracodawcom pozytywnie wpłynąć na rozwój zaangażowania społecznego pracowników.

Przewodnik powstał w ramach partnerstwa Social Impact Alliance for CEE, Dentons, Fundacji Citi Handlowy, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Better / B Corps Country Partner, CMT Advisory, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Instytutu Biznesu Rodzinnego.

Download the guide in English »

Pobierz przewodnik w wersji polskiej »