Wolontariat pracowniczy dla Ukrainy. Raport z badania.

Wolontariat pracowniczy dla Ukrainy. Raport z badania.

Autorzy: Tomasz Schimanek

Data i miejsce wydania: Warszawa 2022

Raport jest kontynuacją wyników badania z jesieni 2021 roku pt. „Wolontariat pracowniczy przyszłości”. Najnowszym badaniem objęto 31 firm, w większości dużych, które prowadzą wolontariat pracowniczy od co najmniej 5 lat i były zaangażowane w pomoc uchodźcom z Ukrainy zarówno na terenie Polski jak i za jej wschodnią granicą. Raport opisuje dwa podstawowe obszary tematyczne, jakie wynikają z badania: zaangażowania wolontariuszy – pracowników w pomoc uchodźcom z Ukrainy oraz zmiany w programach wolontariatu pracowniczego w wyniku wyzwań związanych z kryzysem humanitarnym i wojną.

Pobierz raport »

Premiera raportu

https://youtu.be/Ow_88mMZa8I

Całość raportu omówił jego autor, Tomasz Schimanek, ekspert ds. organizacji pozarządowych i programów społecznych. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele firm, które prowadzą programy wolontariatu pracowniczego: Przemysław Furlepa, wiceprezes zarządu Banku BNP Paribas, Jolanta Grabowska, menedżerka komunikacji Grupy ANG SA i Fundacji Nienieodpowiedzialni, Karolina Kanar-Kossobudzka, CSR Expert, Allegro oraz Izabela Kręgiel, koordynatorka ds. Wolontariatu i Komunikacji Wewnętrznej, Orange Polska (pogrubiono firmy partnerskie FOB).

Wśród gości będzie również Aleksander Jurzysta, dyrektor zarządzający Stowarzyszenia „Czajnia” z Tomaszowa Lubelskiego. Organizacja ta znajduje się zaledwie kilka kilometrów od granicy z Ukrainą i jest jedną z najaktywniejszych w pomocy uchodźcom, a działania wolontariuszy wspierają lokalne, ogólnopolskie a nawet zagraniczne firmy.