Urlopy dla ojców w kontekście różnych modeli polityki rodzinnej w Europie

Urlopy dla ojców w kontekście różnych modeli polityki rodzinnej w Europie

Autorzy: Instytut Spraw Publicznych

Data i miejsce wydania: Warszawa, 2014

Publikacja przygotowana przez Instytut Spraw Publicznych porusza temat przepisów związanych z urlopami ojcowskimi w różnych krajach kontynentu w kontekście prowadzenia polityki prorodzinnej. Szczególnie silny naciski został postawiony na uwarunkowania obowiązujące w naszym kraju.

Druga część publikacji składa się z krótkiej charakterystyki krajów Europy, pogrupowanych wedle długości urlopu przysługującego mężczyznom z okazji urodzenia dziecka. Wyszczególniono kraje, gdzie nie ma prawnie uregulowanego urlopu ojcowskiego, gdzie urlop ojcowski trwa mniej niż 30 dni oraz te gdzie jest on dłuższy. Zwrócono również uwagę na urlopy rodzicielskie i zakres świadczeń, jakie z tego tytułu otrzymują ojcowie.

Publikacja dostępna jest po zalogowaniu na stronie Instytutu Spraw Publicznych