Upskilling Hopes & Fears 2021

Upskilling Hopes & Fears 2021

Myśląc o pracy w przyszłości 37% pracowników w Polsce jest pozytywnie nastawiona do zmian – są podekscytowani nowymi możliwościami (21%) albo przynajmniej pewni, że odniosą sukces (16%). Jednocześnie 40% obawia się tego, co przyniosą kolejne lata. Na świecie grupa optymistów, którzy widzą przyszłość rynku pracy w jasnych barwach, jest znacznie większa (50%), choć nadal co trzeci respondent wyraża zaniepokojenie.

Przyszłość rynku pracy – obawy i nadzieje pracowników

57% aktywnych zawodowo Polaków jest zdania, że technologie stwarzają pracownikom więcej możliwości niż zagrożeń. Jednocześnie 2/3 respondentów przyznaje, że automatyzacja niesie pewne ryzyko dla niektórych miejsc pracy, ale pytani o to, czy obawiają się negatywnego wpływu automatyzacji na własną karierę zawodową, 45% badanych odpowiedziało przecząco, a 38% twierdząco. Jesteśmy zatem dużo bardziej pewni swojej zawodowej przyszłości niż pracownicy na świecie, gdzie te proporcje wyglądają odwrotnie – odpowiednio 31% i 45%.

Co więcej, 53% pracowników w Polsce twierdzi, że jest mało prawdopodobne, by w najbliższych 5 latach postęp technologiczny sprawił, że ich praca się zdezaktualizuje. Na świecie grupa wyrażająca takie samo przypuszczenie jest dużo mniejsza i wynosi 39%, czyli dokładnie tyle samo ile uznających ten scenariusz za prawdopodobny. Ponad połowa badanych w Polsce (52%; na świecie 59%) spodziewa się, że zmiany technologiczne pozytywnie wpłyną na perspektywę ich zatrudnienia w przyszłości.

Głównym czynnikiem, który zmieni rynek pracy w ciągu 3-5 lat, jest zdaniem ponad połowy badanych w Polsce (51%) właśnie szybki postęp technologiczny. Na drugim miejscu (49% odpowiedzi) znalazła się zmiana preferencji pracowników, w tym chęć do pracy zdalnej i/lub hybrydowej, a dalej zmiany demograficzne (43%) oraz niedobór zasobów naturalnych i zmiany klimatu (42%).

Jak chcemy pracować i gdzie

55% polskich respondentów przyznaje, że już dziś część ich zadań może być wykonywana zdalnie. Dlatego myśląc o idealnym modelu pracy w przyszłości, 77% pracowników wskazuje na model hybrydowy – łączący elementy pracy zdalnej z pracą w biurze lub u klienta.  14% badanych widziałoby swoją przyszłość w tradycyjnym modelu pracy, takim jak przed pandemią. Co ciekawe, 9% pracowników w Polsce i 19% na świecie spodziewa się, że w przyszłości będziemy mieli do czynienia z całkowicie wirtualnym sposobem świadczenia pracy.

Badanie PwC potwierdza, że misja i wartości firmy są niezwykle ważne dla pracowników. 81% respondentów w Polsce (75% na świecie) chce pracować w organizacji, która ma pozytywny wpływ na społeczeństwo. Z kolei 52% aktywnych zawodowo Polaków (49% na świecie) chciałoby zostać przedsiębiorcą i założyć własną firmę.

W porównaniu do naszych kolegów na świecie jesteśmy za to bardziej sceptyczni w kwestii przekazywania pracodawcy zbyt wielu danych osobowych, takich jak dostęp do naszych social mediów (zgodziłoby się na to w Polsce 21% pracowników, 35% na świecie) czy też wyrażania zgody na monitorowanie przez pracodawcę naszej wydajności w pracy za pomocą specjalnych urządzeń czy aplikacji (pozytywnie do tego odnosi się 29% badanych w Polsce i 44% na świecie).

Postawieni przed wyborem czy woleliby więcej zarabiać czy wykonywać pracę, która ma znaczenie i wywiera wpływ, 54% pracowników w Polsce wybrało drugą odpowiedź, a 46% postawiło na większą pensję. Proporcje wśród badanych na świecie są dokładnie odwrotne.

Wzmacnianie kompetencji i przekwalifikowanie

62% polskich pracowników (58% na świecie) pozytywnie ocenia swoje kompetencje cyfrowe, przyznając, że w momencie wybuchu pandemii miała już wystarczające umiejętności w tym zakresie (26%) lub miała je opanowane w pewnym stopniu i w ciągu ostatniego roku je rozwinęła (36% badanych). Jednak niemal co piąty respondent w Polsce (19%) jeszcze rok temu nie miał wystarczających umiejętności digital, a ich nauczenie stanowiło duże wyzwanie. Co ważne, 84% polskich uczestników badania wyraża pewność co do umiejętności przystosowania się do korzystania z nowych technologii w miejscu pracy.

78% aktywnych zawodowo Polaków przyznaje, że ich obecny pracodawca umożliwia zdobywanie umiejętności cyfrowych poza standardowymi obowiązkami. Jednak odpowiedzialność za podnoszenie swoich kwalifikacji – zdaniem badanych – spoczywa jednakowo na samych pracownikach (76% odpowiedzi), jak i na pracodawcach (73%).

Aż 86% polskich pracowników (w porównaniu do 76% na świecie) jest gotowa do ciągłego zdobywania nowych umiejętności, a nawet do przekwalifikowania, aby utrzymać się na rynku pracy. Niemal tyle samo osób przyznaje (85%), że zdobywa nowe umiejętności, by dostosowywać się do coraz bardziej cyfrowego świata. W ciągu ostatnich 12 miesięcy najwięcej pracowników nauczyło się nowych rzeczy poprzez wykonywanie swoich obowiązków w pracy (48%), a 45% uczestniczyło w darmowych kursach online. Jedynie 28% respondentów sfinansowało szkolenia dla siebie z własnych pieniędzy.

Badanie PwC sprawdziło też, które umiejętności są najmocniejszą stroną polskich pracowników. Wśród wymienianych najczęściej były: współpraca (89%), szybkie uczenie się nowych rzeczy i rozwiązywanie problemów (po 87% wskazań) oraz zdolność do adaptacji (84%).

O badaniu Upskilling Hopes & Fears 2021

PwC przeprowadziło badanie w lutym 2021 r. na reprezentatywnej grupie 32 517 aktywnych zawodowo osób oraz takich, które poszukują pracy. W badaniu wzięli udział respondenci z 19 krajów: Polski (2001 osób), Niemiec, Francji, Hiszpanii, Holandii, Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Australii, Chin, Indii, Japonii, Kuwejtu, Malezji, Kataru, Arabii Saudyjskiej, Singapuru, RPA i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Raport globalny jest dostępny tutaj >>

Źródło: pwc.pl