Uczciwość w świecie finansów

Autorzy: Wojciech Gasparski (red.)

Data i miejsce wydania: Warszawa 2004

Książka jest pokłosiem konferencji zorganizowanej przez Centrum Etyki Biznesu, poświęconej etycznemu wymiarowi związanemu ze światem finansów. Aktualność problematyki przedstawianej w książce ma swe źródło w głośnych sprawach związanych ze „złym zachowaniem” liderów niektórych wielkich firm, których symbolem stał się Enron, co powoduje, że mówi się o przeżywanej przez gospodarkę traumie poenronowskiej. Z drugiej strony, miliony operacji finansowych dokonywanych codziennie przez rzesze klientów firm finansowych i pracowników licznych organizacji gospodarczych nie budzi wątpliwości co do ich rzetelności. Książka podzielona jest na cztery części: 1. Pojęcia i zagadnienia etyki dotyczącej działalności finansowej; 2. Znaczenie zaufania w świecie finansów; 3. Elementy ładu etycznego w świecie finansów; 4. Słabości świata finansów i związane z tym wyzwania. Swoje artykuły i wypowiedzi przedstawia 20 autorów, m. in. P. H. Dembiński, W. Orłowski, J. J. Wojciechowicz, W. Rozłucki, K. Pietraszkiewicz, K. Kalicki, B. Klimczak, J. Filek oraz członkowie Centrum Etyki Biznesu.