Trendy HR 2021

Trendy HR 2021

Nadszedł czas, aby organizacje zmieniły swoje podejście, odchodząc od skupiania się na przetrwaniu na rzecz dalszego rozwoju. Podstawą tego rodzaju zmiany jest dbałość o ludzi. Dzisiejsze niezwykle dynamicznie zmieniające się otoczenie wymaga pewnej dozy odwagi, trzeźwego spojrzenia oraz elastyczności, czyli cech czysto ludzkich. Dlatego w globalnym badaniu Deloitte Human Capital Trends przyjrzano się z bliska 5 najważniejszym strategiom na rok 2021.

Pandemia pokazała, że pomimo widma kryzysu ludzie i organizacje są w stanie wyznaczać sobie i osiągać nowe, a przy tym często zaskakujące rezultaty. Dla wielu liderów wyzwaniem może okazać się utrzymanie dynamiki zastosowanej metody do osiągania długoterminowego wzrostu. Kolejną przeszkodą będą nieoczekiwane zmiany na nowo definiujące drogę rozwoju.

W tegorocznym badaniu wzięło udział ponad 3 600 przedstawicieli kadry zarządzającej z 96 krajów. Wśród grona managerów znalazło się 1 200 członków zarządu i kadry kierowniczej wysokiego szczebla, którzy podzielili się swoimi opiniami. Po raz pierwszy w jedenastoletniej historii raportu liczba respondentów biznesowych (59%), obejmująca 233 prezesów, przewyższyła liczbę przedstawicieli kadry kierowniczej z obszaru HR (41%) – co wskazuje na rosnące znaczenie kapitału ludzkiego w procesie podejmowania decyzji przez organizacje.

Pięć strategii pracowniczych – czyli Trendy HR na 2021 rok

Dobre samopoczucie pracowników: koniec ery równowagi między pracą a życiem prywatnym

W trakcie pandemii COVID-19 granice między pracą a życiem prywatnym jeszcze bardziej się zatarły: pracę w wielu przypadkach nie tyle zabraliśmy do domu, ile zaczęliśmy ją w domu wykonywać. Pracodawcy postanowili zadbać o dobre samopoczucie pracowników, włączając ten element do modelu pracy, a tym samym pozytywnie wpływając na samopoczucie talentów. Organizacje, które uwzględniają tzw. well-being w swoich modelach na poziomie jednostki, zespołu czy całego przedsiębiorstwa zapewnią swoim pracownikom zrównoważone warunki pracy sprzyjające dobremu samopoczuciu oraz osiąganiu wysokich wyników.

Więcej niż przekwalifikowanie: uwolnienie potencjału pracowników

W trakcie pandemii COVID-19 liderzy zwracali się do pracowników z prośbą, aby realizowali zadania wykraczające poza ich standardowy zakres obowiązków z racji na zaistniałe okoliczności. Apel spotkał się ze zrozumieniem pracowników, którzy sprostali wyzwaniu. Co więcej, w trakcie pandemii zaobserwowano, że pracownicy są w stanie wykorzystać swój potencjał w różnych obszarach i zapewnić organizacji długofalową możliwość rozwoju, czego liderzy mogli nie być świadomi.

Superzespoły siłą napędową organizacji

W ramach strategii przetrwania okresu pandemii, organizacje skoncentrowały się na tworzeniu zespołów wspieranych rozwiązaniami AI, nowymi technologiami czy automatyzacją. To właśnie teraz pracodawcy w praktyce wykorzystują wiedzę z zakresu budowania „super-zespołów”, czyli nowego modelu pracy opartego o współdziałanie ludzi i technologii. Dzięki zwiększeniu wkładu ludzi w osiąganie nowych i lepszych rezultatów, super-zespoły mogą stanowić nieodłączny element wspierający organizację w dalszym rozwoju.

Strategie zarządzania talentami: wyznaczanie nowych kierunków w zakresie pracy i pracowników

COVID-19 rzucił nowe światło na strategie zarządzania talentami; okazało się, że dotychczasowe wskaźniki i sposoby wykorzystywane do określania obecnego stanu pracowników poważnie ograniczają zdolność organizacji do przetrwania zakłóceń, nie mówiąc już o jakimkolwiek rozwoju. Zadawanie różnych pytań i poszukiwanie na nie odpowiedzi sprawi, że organizacje zyskają pewność opartą o przemyślenia i przewidywania, co pomoże im stawić czoło ciągłym zmianom.

Wiadomość dla działu HR: przyspieszenie procesu przeprojektowania modelu pracy

Pandemia sprawiła, że dział HR stał się bardziej widoczny za sprawą zaangażowania w działania antykryzysowe, co jednocześnie zwiększyło jego wiarygodność. Obecnie dział HR ma możliwość wykorzystania swojej wzmocnionej pozycji oraz zmiany dotychczasowej roli polegającej na zarządzaniu talentami na rzecz przeprojektowania modelu pracy, co zapewni lepsze rezultaty i umożliwi organizacji dalszy rozwój.

 – W naszym raporcie 2020 zachęcaliśmy organizacje, aby przyjrzały się swoim pracowników przez pryzmat trzech obszarów: celu, potencjału i perspektywy, wykraczającej poza rzekomy konflikt między ludźmi a technologią. Ten rok pokazał, że kierowanie się aspektem ludzkim przy podejmowaniu decyzji dotyczących pracy i pracowników zapewnia liderom lepszą ochronę przed gwałtownymi zmianami. W obecnych czasach, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, cel, potencjał i perspektywa są elementami niezbędnymi do stworzenia organizacji, która jest zdolna prosperować w nieprzewidywalnym otoczeniu, któremu towarzyszy wizja nieznanej przyszłości – John Guziak, partner, lider zespołu Human Capital, Deloitte CE

Raport „Global Human Capital Trends 2021” dostępny jest tutaj >>