Transformations to Achieve the Sustainable Development Goals

Transformations to Achieve the Sustainable Development Goals

Tematem pierwszej publikacji przygotowanej przez inicjatywę „The World in 2050” jest rola zmian w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju. W raporcie analizie poddano trendy wpływające pozytywnie i negatywnie na realizację SDGs. Podkreślono w nim wagę podejścia holistycznego oraz myślenia długofalowego. Wskazano również obszary transformacji istotnych dla osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju.

POBIERZ PUBLIKACJĘ >>

Pliki do pobrania:

TWI2050_Report_web-071718