Tourism and the Sustianable Development Goals – Journey to 2030

Tourism and the Sustianable Development Goals – Journey to 2030

„Turystyka i Cele Zrównoważonego Rozwoju – Podróż do 2030 r.” to publikacja Światowej Organizacji Turystycznej (World Tourism Organization), która ma na celu wzrost poziomu wiedzy i zainspirowanie do podjęcia przez sektor niezbędnych działań w celu przyspieszenia przejścia w kierunku turystyki realizowanej/organizowanej w sposób bardziej zrównoważony.

Publikacja podkreśla powiązania między turystyką a celami zrównoważonego rozwoju i zawiera zalecenia dotyczące kierowania rozwojem tego sektora gospodarki w drodze do osiągnięcia SDGs w 2013 roku.

POBIERZ >> Tourism and the Sustianable Development Goals