To PRowcy napędzają CSR – wyniki badania

To PRowcy napędzają CSR – wyniki badania

Autorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Data i miejsce wydania: Warszawa, 2007

92% agencji PR oferuje usługi z zakresu zaangażowania społecznego. Co trzeci przedstawiciel agencji PR wdraża strategię CSR u klientów. 71% PRowców inicjuje działania CSR.

Ujawnione zostały wyniki pierwszego w Polsce badanie postaw PRowców wobec idei CSR (corporate social responsibility), realizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Polskie Stowarzyszenie Public Relations. Wyniki pokazują, że rola PRowców w procesie inicjowania i koordynowania działań z zakresu zaangażowania społecznego jest większa, niż zakładano i wykracza poza komunikowanie na temat działań firmy. Pełen raport dostępny jest na stronach www.odpowiedzialnybiznes.pl i polskipr.pl.

Ponad połowa respondentów rozumie hasło „firma odpowiedzialna społecznie” jako przedsiębiorstwo uwzględniające interesy społeczeństwa. Spośród nich tę odpowiedź wskazywali tak samo często pracownicy agencji PR, jak i działów wewnętrznych w firmach. Nie dziwi więc, że dla znacznej części respondentów CSR ma kluczowe znaczenie w zaangażowaniu w społeczność lokalną (40 proc. wskazań) i budowanie odpowiednich relacji z interesariuszami (37 proc.). Dla zdecydowanej większości ankietowanych społeczna odpowiedzialność biznesu to nie narzędzie budowania wizerunku, lecz długotrwałe działanie, które powinno być związane ze strategią biznesową firmy.

Jedynie co dziesiąty ankietowany ujawnił, że w jego firmie jest oddelegowana jednostka do realizowania strategii CSR. W pozostałych firmach ciężar zarówno wdrażania, koordynowania i komunikowania działań odpowiedzialnych społecznie spoczywa wciąż na PRowcach. Zdają sobie oni sprawę, że CSR jest funkcją zarządzania, a nie marketingu pomimo, że sami przyznają się do braku wystarczającej wiedzy na ten temat – mówi Teresa Wierzbowska, członek PSPR, inicjatorka i koordynatorka badania. – Duża rola piarowców w realizowaniu strategii odpowiedzialnego biznesu jeszcze kilkanaście lat temu zauważalna była także w krajach zachodnich, które dziś rozdzielają tego typu działania. Można przypuszczać, że i w Polsce firmy będą podążać podobną drogą – dodaje.

Ankietowani zapytani o swoją rolę w procesie wdrażania i realizowania strategii CSR częściej wskazywali na ich inicjowanie (71%) niż komunikowanie czy koordynowanie tego tematu. Działania te wdrażają bardzo często z własnej inicjatywy, a nie woli zarządu. Ponad połowa (57 proc.) pracowników agencji PR organizuje na zlecenie klientów pojedyncze akcje o charakterze charytatywnym. Z kolei co trzeci respondent przyznał, że wdraża całościową strategię CSR u klientów. Blisko co czwarty ankietowany zaznaczył, że reprezentowane przez nich agencje organizują własne programy o charakterze społecznym, w które angażują klientów. Podobnie często wskazywali na projektowanie akcji antykryzysowych opartych o zaangażowanie społeczne.

Cieszę się, że tak wielu parowców uważa, że miejscem CSRu jest strategia firmy, niepokojący jest odsetek agencji PR, które zadeklarowały, że projektują i wdrażają całościową strategię CSR u swoich klientów. Wydaje się to nawet niebezpieczne, gdyż agencje zwykle nie mają odpowiedniej wiedzy, żeby np. wdrożyć CSR w dziale transportu czy logistyki. Poza tym pozostaje pytanie na ile klient uczestniczy w procesie, na ile strategii CSR jest oparta na misji i wizji, na ile jest faktycznie zakorzeniona w strategii firmy, a na ile jest to jedynie chęć podążania za modą. – mówi Mirella Panek-Owsiańska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Badanie przeprowadzone zostało pod koniec 2006 roku. Patronami medialnymi akcji są magazyn Piar.pl oraz portal Proto.pl. W najnowszym numerze magazynu Piar.pl opublikowany został raport z badania wraz z komentarzami ekspertów. Badanie przeprowadzono on-line przy wykorzystaniu systemu www.webankieta.pl. Skierowane było do specjalistów ds. PR i komunikacji pracujących zarówno w agencjach PR, jaki i w wewnętrznych komórkach firm (działy PR, komunikacji korporacyjnej, Pubic Affairs, biuro rzecznika prasowego) oraz do specjalistów pracujących jako freelancerzy.

Co PR-owcy myślą o CSR 2006

Źródło: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Pliki do pobrania:

Co PR-owcy myślą o CSR 2007