Time to Act for SDG 8: Integrating Decent Work, Sustained Growth and Environmental Integrity

Time to Act for SDG 8: Integrating Decent Work, Sustained Growth and Environmental Integrity

Raport „Time to Act for SDG 8: Integrating Decent Work, Sustained Growth and Environmental Integrity” został opracowany przez International Labour Organization. Niniejsza publikacja przedstawia postępy w realizacji celu zrównoważonego rozwoju 8, analizuje powiązania z innymi Celami Zrównoważonego Rozwoju i zawiera zalecenia dotyczące polityki na rzecz realizacji SDGs.

Raport ma na celu poprawę zrozumienia 8 Celu Zrównoważonego Rozwoju na poziomie praktycznym, koncepcyjnym i politycznym poprzez:

  • sporządzenie wykresu postępu praktycznego w ramach realizacji 8 Celu Zrównoważonego Rozwoju i porównanie wyników w poszczególnych grupach z różnymi dochodami w poszczególnych krajach;
  • opracowanie systemu powiązań między celem 8 a innymi Celami Zrównoważonego Rozwoju oraz zbadanie na tej podstawie głównych wzorców osiągnięć w różnych regionach świata;
  • opisanie pozytywnej spirali interwencji politycznych i wsparcia instytucjonalnego, które mogą umożliwić krajom osiągnięcie celu 8 do 2030 r.

Pobierz publikację>>>