The Workforce View in Europe 2018

The Workforce View in Europe 2018

Raport The Workforce View in Europe 2018 jest podsumowaniem wyników badań ADP prawie 10 000 pracowników firm z całego kontynentu Europejskiego, którzy dzielą się swoimi myślami, postawami, nadziejami oraz obawami.  

Zarządzanie zmianami po raz kolejny ma kluczowe znaczenie dla kwestii, przed którymi stają pracodawcy usiłujący nadążyć za nowymi metodami pracy i bezkompromisowymi innowacjami, jednocześnie wspierając swoich ludzi. Raport The Workforce View 2018 ma na celu pomoc w lepszym poznaniu pracowników, zaangażowaniu ich w działanie firmy i tym samym w jej szybszy rozwój. Ludzie są siłą napędową wszystkich organizacji, jednak bardzo często w procesach HCM pracownicy są traktowani jak komórka w arkuszu. Dzięki prawdziwemu poznaniu i zrozumieniu najlepszego zasobu – ludzi – można stworzyć platformę, która będzie wspierać ambicje firmy.

Pobierz raport>>>