The value of extrafinancial disclosure. What investors and analysts said

The value of extrafinancial disclosure. What investors and analysts said

Autorzy: Accounting for Sustainability Project, Global Reporting Initiative, Radley Yeldar

Data i miejsce wydania: 2012

Prince’s Accounting for Sustainability Project (A4S) i Global Reporting Initiative (GRI) zleciły wykonanie badania agencji Radley Yeldar, która przeprowadziła je wśród 34 inwestorów i 35 analityków. Dane pozafinansowe zdefiniowano jako szerokie spektrum kwestii, mających krótko, średnio i długoterminowy wpływ na funkcjonowanie biznesu.

Źródło: Accounting for Sustainability

Pobierz publikację