The State of Food Security and Nutrition in the world

The State of Food Security and Nutrition in the world

Publikacja została przygotowana przez ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) we współpracy z Międzynarodowym Funduszem Rozwoju Rolnictwa (IFAD), Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF), Światowym Programem Żywnościowym (WFP) i Światową Organizację Zdrowia (WHO). Raport zawiera badania dotyczące poziomu głodu na świecie. 

Z niniejszego raportu wynika, że każda dziewiąta osoba jest ofiarą światowego głodu, a mianowicie – 821,6 mln ludzi nie otrzymują koniecznego wyżywienia na co dzień. Najbardziej głód dotknął takie regiony świata jako Afryka (prawie 20%), Ameryka Łacińska i Karaiby (mniej niż 7%) i Azja (ponad 12%).

Według ONZ, główną przyczyna tego problemu jest szybki wzrost populacji na świecie, tempo zwiększa się od 2015 roku. Zmiany klimatu na świecie również są traktowane jako dość ważny wskaźnik wpływający na rozwój tego zjawiska.

Pobierz publikację>>>