The State of Corporate Sustainability Reporting in the EU

The State of Corporate Sustainability Reporting in the EU

Zespół Frank Bold w ramach projektu „Alliance for Corporate Transparency” przygotował publikację będącą efektem analizy raportów niefinansowych 1000 europejskich przedsiębiorstw (w tym 95 z państw Grupy Wyszehradzkiej) dot. spełniania obowiązku sporządzania i publikacji oświadczeń na temat informacji niefinansowych za rok 2018.

Na potrzeby publikacji przeanalizowano informacje ujawnione przez 1000 firm na temat ich ryzyka i wpływu na środowisko i społeczeństwo zgodnie z wymogami wprowadzonymi przez unijną dyrektywę w sprawie sprawozdawczości niefinansowej.

Kluczowe ustalenia:

  • mniej niż 22% ankietowanych firm podaje w podsumowaniu oświadczenia kluczowe wskaźniki wydajności związane z klimatem, pozostałe publikują je w różnych miejscach lub wcale ich nie publikują; jest to wyraźnie sprzeczne ze sposobem prezentacji wskaźników finansowych.
  • tylko 20–25% firm szczegółowo określa ryzyka, mimo że identyfikuje je przede wszystkim jako istotne dla firmy,
  • kryteria TCFD nie są stosowane,
  • wyniki są zgłaszane tylko w 4% przypadków, mimo że zidentyfikowano ryzyko, a w niektórych przypadkach opisano działania,
  • przejrzystość łańcucha dostaw jest niska – i mimo że np. przejrzystość łańcucha dostaw w sektorze odzieżowym jest najwyższa, to nadal nie przekracza 14%,
  • tylko 6% firm podaje dane ekonomiczne dotyczące działań na rzecz zrównoważonego rozwoju,

Pobierz raport >>