The Science of Sustainability

The Science of Sustainability

Publikacja jest efektem badań mających na celu przyjrzenie się możliwościom związanym z łączeniem rozwoju gospodarczego z troską o środowisko naturalne. Jako punkt odniesienia przyjęto w niej Cele Zrównoważonego Rozwoju. Pod uwagę wzięto 14 wskaźników takich jak zmiany temperatury na Ziemi, poziom dwutlenku węgla, zanieczyszczenie powietrza czy zużycie wody. Przyglądając się możliwym rozwiązaniom dla biznesu, autorzy raportu podkreślają, iż rozwój gospodarczy i ochrona środowiska nie muszą być pojęciami wzajemnie się wykluczającymi.