The Road to 2020: Corporate Progress on The Ceres Roadmap for Sustainability – Ceres i Sustainalytics

The Road to 2020: Corporate Progress on The Ceres Roadmap for Sustainability – Ceres i Sustainalytics

Autorzy: Ceres i Sustainalytics

Data i miejsce wydania: 2012

Badanie ocenia postęp amerykańskich firm w zakresie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Ocenie poddano 600 dużych firm, analizując obszary ładu korporacyjnego, zaangażowania interesariuszy, ujawniania danych. Wykorzystano narzędzie wypracowane przez Ceres 21st Century Corporation: The Ceres Roadmap to Sustainability, które zostało zaprojektowane, aby firmy mogły ocenić swoją pozycję na tle konkurentów.

Z badania wynika, że choć widoczny jest postęp, to biorąc pod uwagę jak naglące są w chwili obecnej kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju, jest on zbyt wolny. Analizie podanych zostało 9 sektorów: samochody i transport, usługi elektryczne, usługi finansowe, posiłki i napoje, odzież i obuwie, producenci ropy naftowej i gazu, handel, sprzęt technologiczny, software i usługi. Więcej na temat wyników sektorowych.

Aby pokazać czy firmy osiągają zakładane cele, wyniki działań pogrupowano w czterech obszarach: nadawanie tempa, postęp, wkraczanie na dobrą drogę i rozpoczynanie.

Interaktywne wyniki badania można obejrzeć tutaj.

Źródło: Ceres