„The road ahead” The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2017

„The road ahead” The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2017

Badanie zawiera szczegółowe spojrzenie na globalne trendy w raportowaniu, przede wszystkim niefinansowym, dla liderów biznesu, zarządów firm i specjalistów ds. zrównoważonego rozwoju i CSR. Publikacja ma być źródłem wiedzy dla specjalistów oceniających i przygotowujących sprawozdania i raporty CSR/zrównoważonego rozwoju organizacji. Badanie służy również jako przewodnik dla inwestorów, menedżerów aktywów i agencji ratingowych, którzy obecnie oceniają kwestie środowiskowe, społeczne i zarządcze (ESG) w ocenie ich wyników i ryzyka.

>> POBIERZ: „The Road ahead” KPMG

Raport opiera się na wynikach kilkumiesięcznych badań, podczas których specjaliści firmy KPMG przeanalizowali tysiące finansowych oraz niefinansowych raportów firm i stron internetowych. Biorąc pod uwagę liczbę firm i rynków biorących udział w badaniu można przypuszczać, że ​​jest to obecnie jeden z najbardziej wszechstronnych dostępnych badań nad raportowaniem.

W tym roku badanie spotkało się z czterema głównymi trendami w raportowaniu CR:

– Sprawozdawczość dotycząca ryzyka finansowego związanego z klimatem

– Sprawozdawczość na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG)

– Sprawozdawczość dotycząca praw człowieka

– Sprawozdawczość w zakresie celów redukcji emisji

źródło: materiały firmy, tłumaczenie własne

 

ENGLISH:

This is the 10th survey since the first edition was published in 1993. This year, KPMG member firm professionals reviewed corporate responsibility (CR) and sustainability reporting from 4,900 companies in 49 countries and regions, making this the most extensive survey ever.
The survey provides a detailed look at global trends in CR reporting and insights for business leaders, company boards, and CR and sustainability professionals. It is designed to offer guidance on good practice to corporate professionals who assess and prepare their own organization’s CR reporting. It also serves as a guide to investors, asset managers and ratings agencies who now factor environmental, social and governance (ESG) information into their assessments of corporate performance and risk.

>>POBIERZ: The road ahead KPMG Survey

The survey is based on several months of research, with KPMG member firm professionals analyzing thousands of company financial reports, corporate responsibility reports, and websites. The number of companies and markets involved in the survey means that it is one of the most comprehensive and authoritative pieces of research on CR reporting available worldwide.

This year the survey spotlights four major emerging trends within CR reporting:

— Reporting on climate-related financial risk
— Reporting on the UN Sustainable Development Goals
(SDGs)
— Reporting on human rights
— Reporting on carbon reduction targets

Pliki do pobrania:

The road ahead KPMG Survey