The Ocean Plastics Reduction Guide

The Ocean Plastics Reduction Guide

Przygotowany przez Europejski Bank Inwestycyjny przewodnik przedstawia z jednej strony skalę zanieczyszczenia oceanów tworzywami sztucznymi, a z drugiej – możliwe sposoby rozwiązania związanych z tym problemów.

Oceany, które są kluczowe dla nas i naszej planety, są zagrożone przez tworzywa sztuczne. Celem opracowanego przez Europejski Bank Inwestycyjny przewodnika jest podniesienie świadomości na temat kluczowego znaczenia oceanów dla nas i dla naszej planety oraz rosnących zagrożeń stwarzanych przez tworzywa sztuczne wyrzucane do oceanów i gromadzące się w nich.

Przewodnik promuje cyrkularne rozwiązania problemu zanieczyszczenia oceanów plastikiem i ma na celu inspirowanie do skutecznych działań i zmian w tym obszarze.

Pobierz publikację >>