The Inequality Virus

The Inequality Virus

Jak wynika z raportu organizacji Oxfam, koronakryzys ujawnił naszą zbiorową słabość i niezdolność naszej głęboko nierównej gospodarki do pracy dla wszystkich. Jednak pokazał nam również, jak ważne są działania rządu w celu ochrony naszego zdrowia i środków do życia. Polityka transformacyjna, która wydawała się nie do pomyślenia przed kryzysem, nagle okazała się możliwa.

W raporcie „Inequality Virus” eksperci/ki Oxfamu przekonują, że pandemia koronawirusa może potencjalnie doprowadzić do wzrostu nierówności w prawie każdym kraju naraz, po raz pierwszy od kiedy rozpoczęły się zapisy. Wirus ujawnił istniejące nierówności pod względem zamożności, płci i rasy, karmił się nimi i zwiększał. Ponad dwa miliony ludzi zginęło, a setki milionów ludzi jest zmuszonych do ubóstwa, podczas gdy wielu z najbogatszych – jednostek i korporacji – dobrze się rozwija. Fortuny miliarderów wróciły do ​​swoich przedpandemicznych szczytów w ciągu zaledwie dziewięciu miesięcy, podczas gdy ożywienie najbiedniejszych ludzi na świecie może zająć ponad dekadę. 2153 miliarderów ma do dyspozycji majątek łącznie taki jak 4,6 mld biedniejszych ludzi. W raporcie Oxfamu wskazano, że jednym ze źródeł tej dysproporcji jest dyskryminacja kobiet.

Oxfam zauważa, że majątek 10 najbogatszych ludzi na świecie w okresie pandemii zwiększył się o 540 miliardów dolarów, co mogłoby wystarczyć do zaszczepienia wszystkich ludzi na świecie przeciw COVID-19 oraz uchronić ich przed popadnięciem w ubóstwo w wyniku koronakryzysu.

A jak ochronić świat przed „wirusem nierówności”, czyli rosnącą przepaścią między skrajnie bogatymi i skrajnie biednymi ludźmi? O tym przeczytacie w publikacji dostępnej tutaj >>