Jak skutecznie przyciągać nowe talenty? Postaw na wartości

Jak skutecznie przyciągać nowe talenty? Postaw na wartości

Ukazał się nowy raport Edelmana poświęcony motywacjom stojącym za kształtem relacji na linii pracownicy-pracodawcy. Stwierdzono w nim, że zachętą do dłuższej i bardziej wytężonej pracy przestały być kwestie stricte finansowe. Coraz ważniejszą rolę odgrywają zaś wartości, którymi kieruje się dana firma.

„Edelman Trust Barometer. The belief-driven employee” to specjalny raport, będący rozwinięciem ostatniej edycji „Edelman Trust Barometer”. Stwierdzono w nim, że społeczno-gospodarcze konsekwencje pandemii COVID-19 spowodowały, że firmy, chcąc tworzyć atrakcyjne miejsca pracy, muszą odpowiedzieć na nowe potrzeby zatrudnionych. Te związane są m.in. z nowymi modelami pracy, w tym wsparciu w zachowaniu równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym, a także oczekiwaniami dotyczącymi zaangażowania w kwestie społeczne.

Pracownice i pracownicy, tak jak konsumenci/ki, oczekują od marek aktywizmu korporacyjnego. Chcą, aby pracodawcy aktywnie włączyli się w walkę z najważniejszymi wyzwaniami współczesnego świata.

Jak wskazało 77% ankietowanych, najbardziej wiarygodnym źródłem informacji jest dla nich pracodawca. Pandemia COVID-19 wzmocniła ten rosnący trend. Ponadto zatrudnieni oczekują otwartości firmy na zgłaszane przez nich problemy czy sugestie. Co ciekawe, prawie połowa respondentów (43 proc.) stwierdziła, że ​​ich pracodawca nie radzi sobie dobrze z problemem wypalenia zawodowego.

Kluczową rolę odgrywa zestaw wartości, którymi kieruje się dany pracodawca. 61% badanych przy wyborze miejsca pracy kieruje się zgodnością pomiędzy postawami czy poglądami manifestowanymi przez firmę a własnymi przekonaniami. Pracodawcy, którzy transparentnie i konsekwentnie komunikują swoje podejście do kwestii społecznych, są uznawani za godnych zaufania, a konsekwencji – za atrakcyjnych w oczach potencjalnych zatrudnionych.

Źródło: marketingprzykawie.pl

Pobierz raport The Belief-Driven Employee >>

Co biznes ma wspólnego z aktywizmem

Co firmy mają wspólnego z aktywizmem? Jakie tematy cieszą się zainteresowaniem opinii publicznej? Czy warto zabierać głos w sprawach będących przedmiotem sporów? Odpowiedzi na te pytania zawiera analiza tematyczna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Publikacja zawiera wyniki badań oraz komentarze czołowych ekspertów i ekspertek w obszarze CSR i komunikacji. Pobierz analizę tematyczną FOB >>

Publikacja FOB stanowiła także punkt wyjścia do rozmowy o zaangażowaniu biznesu we wspieranie grup narażonych na wykluczenie. Zapis panelu dyskusyjnego z udziałem Miłosza Marchlewicza, eksperta FOB, dostępny jest tutaj >>

Źródło: edelman.com