The 2020 Global Youth Development Report

The 2020 Global Youth Development Report

Wyniki najnowszego Globalnego Indeksu Rozwoju Młodzieży (Global Youth Development Index) wskazują na to, że warunki życia i rozwoju dla młodzieży na całym świecie poprawiły się o ponad 3 proc. w latach 2010-2018. Wyniki badań jednak wskazują, że tempo postępów jest zbyt powolne. Największym hamulcem rozwojowym jest dziś pandemia COVID-19 i jej konsekwencje społeczno-ekonomiczne.

Opublikowany przez Wspólnotę Narodów ranking plasuje kraje w przedziale od 0,00 (najniższy) do 1,00 (najwyższy) według siedmiu kluczowych obszarów:

  • rozwój edukacji młodzieży,
  • zatrudnienie i możliwości,
  • zdrowie i dobrobyt,
  • równość i włączenie,
  • pokój i bezpieczeństwo,
  • partycypacja w życiu politycznym i obywatelskim.

Z najnowszego badania wynika, że Polska osiągnęła ogólny wynik 0.798, co plasuje nasz kraj na 36. miejscu na świecie.  Na 1. miejscu znalazł się Singapur z ogólnym wynikiem 0.875.

Globalne trendy pokazują największy postęp w obszarze ochrony zdrowia młodzieży – wzrost o ponad 4,3%. Pozytywny trend także jest widoczny w obszarze globalnej edukacji – wzrost o 3%, oraz bezpieczeństwie (wzrost o ponad 3,4%). Związane jest to ze zmniejszeniem odsetka zgonów związanych z przemocą wśród młodzieży.

Natomiast brak postępów zaobserwowano w obszarach takich jak bezpieczeństwo kobiet czy równość płci.

– Indeks Rozwoju Młodzieży jest ważnym narzędziem, które istotnie zwiększyło naszą zdolność do oceny stopnia zaangażowania młodzieży i ich wkładu w społeczeństwo, a także wzmocnienia odpowiednich polityk i narzędzi – mówi Patricia Scotland, sekretarz generalna Wspólnoty Narodów. Dane wykorzystane do opracowania indeksu zostały zebrane przed pandemią COVID-19. Wyniki nie tylko wskazują, gdzie osiągnięto postęp, a gdzie nie, ale i pokazują także, że teraz potrzebujemy pilnych działań, aby nie zaprzepaścić osiągnięć sprzed czasu pandemii – dodaje Patricia Scotland.

Pobierz raport >>>

Zapoznaj się z wizualizacją wyników indeksu>>>

Zapoznaj się z rankingiem >>>

Źródło: thecommonwealth.org