The 2017 Deloitte Millennial Survey Apprehensive millennials: seeking stability and opportunities in an uncertain world

The 2017 Deloitte Millennial Survey Apprehensive millennials: seeking stability and opportunities in an uncertain world

Wnioski w raporcie powstały na podstawie badania przeprowadzonego wśród grupy blisko 8.000 przedstawicieli pokolenia Y z 30 krajów. Ankieta Deloitte została przeprowadzona we wrześniu 2016 roku. Respondenci mieli wykształcenie wyższe oraz pracowali w dużych firmach sektora prywatnego (zatrudniających ponad 100 osób).

Wybrane wnioski płynące z badania:

  • Wydarzenia geopolityczne, które miały miejsce w 2016 r. znacząco wpłynęły na optymizm pokolenia Y. Jeszcze cztery lata temu milenialsi najbardziej bali się zmiany klimatu i wyczerpania zasobów naturalnych. Teraz wśród zjawisk, którymi przejmują się najbardziej wymieniają przestępczość, korupcję, wojnę i napięcia polityczne.
  • Przedstawiciele pokolenia Y w krajach rozwijających się myślą o przyszłości z optymizmem, natomiast w krajach rozwiniętych jedynie 34 proc. uważa, że będzie szczęśliwsza niż ich rodzice.
  • Milenialsi są coraz mniej skłonni do zmiany pracy i coraz bardziej cenią zatrudnienie na etacie.
  • Y-ki za pośrednictwem swoich pracodawców chcą wpływać na rozwiązywanie najpoważniejszych problemów społecznych świata.
  • Nadal poprawia się nastawienie milenialsów do biznesu. Już trzeci rok z rzędu deklarują oni, że firmy przestrzegają zasad etyki, a kierownictwo firm w których pracują działa na rzecz społeczeństwa. Zdaniem pokolenia Y coraz mniej firm nastawia się wyłącznie na zysk i ustala plan działania bez oglądania się na dobro społeczne.
  • Prawie 85 proc. badanych przyznało, że ich pracodawcy dopuszczają jakiś element elastyczności zatrudnienia, zaś czterech na dziesięciu Y-ków stwierdziło, że ich firmy zapewniają bardzo elastyczne warunki pracy. Zdaniem milenialsów takie rozwiązania sprzyjają wzrostowi wydajności i zaangażowania pracowników, jednocześnie poprawiając ich samopoczucie, zdrowie i zadowolenie z życia.

źródło: https://www2.deloitte.com