Ten Years to Deliver the Paris Agreement

Ten Years to Deliver the Paris Agreement

Jak co dwa lata, zespoły GlobeScan i SustainAbility poprosiły globalnych ekspertów o ocenę postępów w ograniczaniu globalnej emisji gazów cieplarnianych. Efektem jest raport „Ten Years to Deliver the Paris Agreement”.

Jak poinformowali eksperci/ki Międzynarodowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC), mamy zaledwie dziesięć lat na zmniejszenie o połowę emisji gazów cieplarnianych, jeśli chcemy uniknąć niebezpiecznych skutków zmian klimatu. Poinformowali także, że próg niebezpiecznego ocieplenia jest niższy niż przewidywano i wynosi 1,5 ° C. Zespoły GlobeScan i SustainAbility poprosiły więc o wyrażenie opinii na temat postępów w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych na świecie ponad 554 ekspertów/ek z 66 krajów.

Jak czytamy w raporcie, następne dziesięć lat będzie miało kluczowe znaczenie dla firm. To krytyczny moment, by poczynić znaczące postępy zarówno w zakresie łagodzenia zmiany klimatu, jak i dostosowania, jeśli chcemy odnieść jakikolwiek sukces w tym zakresie. Większość ekspertów/ek twierdzi, że firmy muszą stać się neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla najpóźniej do 2030 r.  Tylko dwa procent ankietowanych ekspertów uważa, że ​​nie będzie żadnych negatywnych konsekwencji finansowych dla firm, które nie podejmą działań w związku ze zmianami klimatu.

Eksperci/ki dostrzegają znaczące ryzyka dla firm, które nie realizują żadnych działań przeciwdziałających zmianom klimatu. Do czynników ryzyka należą: pogarszająca się reputacja wśród kluczowych interesariuszy, takich jak inwestorzy i klienci, podatność fizyczna i finansowa na wpływ klimatu, brak dostępu do kapitału oraz zmniejszona konkurencyjność w stosunku do innych podmiotów.

Autorzy/ki publikacją przypominają, że ​​obecne działania, choć przynoszą pewien postęp, nie wystarczą, aby zapobiec poważnym konsekwencjom wynikającym ze zmian klimatu. Wciąż pozostaje wiele do zrobienia i potrzebujemy zaangażowania wszystkich korporacji, nie tylko obecnych liderów, które muszą podjąć natychmiastowe i szybkie kroki w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.

Pobierz publikację >>