„Tackling the gender pay gap: not without a better work-life balance”

„Tackling the gender pay gap: not without a better work-life balance”

Raport „Tackling the gender pay gap: not without a better work-life balance” został stworzony przez The European Institute for Gender Equality (EIGE). Publikacja zawiera przegląd różnic wynagrodzeń ze względu na płeć w całej UE.

Niniejszy raport bada związki między różnicami w wynagrodzeniach ze względu na płeć a powstającymi politykami mającymi na celu poprawę work-life balance (równowagi między życiem zawodowym a prywatnym). Związki polegają na pokazaniu roli środków zaproponowanych przez KE w ramach inicjatywy „New start”, która ma na celu wsparcie realizacji praktyk work-life balance dla pracujących rodziców i opiekunów. Środki przeznaczane są m.in. na wydatki na urlop rodzicielski i opiekuńczy oraz elastyczne warunki pracy. W raporcie podkreślono, że jednym ze skutków luki płacowej są także różnice w wysokości emerytur kobiet i mężczyzn.

Pobierz publikację>>>