Analiza Tematyczna „Szczyt Ziemi Rio+20: Przyszłość jakiej chcemy”

Autorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Data i miejsce wydania: Warszawa 2013

W czerwcu 2012 odbyła się w Rio De Janeiro Konferencja Rio+20. FOB analizuje osiągnięcia konferencji, podczas której dostrzeżono znaczenie odpowiedzialnego biznesu jako aktywnego partnera w budowaniu zrównoważonego rozwoju.

Konferencja Narodów Zjednoczonych na temat Zrównoważonego Rozwoju – nazywana także Rio + 20 (w nawiązaniu do konferencji, która odbyła się w tym samym miejscu 20 lat temu) lub Szczytem Ziemi 2012. Ponad 500 paneli i wydarzeń towarzyszących poświęconych było dwóm głównym kwestiom: (a) zielonej gospodarce przyczyniającej się do rozwiązywania problemów społecznych w sposób zrównoważony, w tym szczególnie do eliminacji ubóstwa oraz (b) instytucjonalizacji globalnej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju, która ma doprowadzić do większej harmonizacji i efektywności tych działań. Uwaga 50 tys. osób uczestniczących skupiła się w sposób szczególny na siedmiu obszarach priorytetowych dla społeczności międzynarodowej:

 • miejsca pracy,
 • energia,
 • zrównoważony rozwój miast,
 • bezpieczeństwo żywnościowe i zrównoważone rolnictwo,
 • woda,
 • ochrona oceanów
 • reagowanie na katastrofy naturalne.

Kluczowe efekty Rio+20 dla sektora prywatnego:

 • Obecni na konferencji przedstawiciele biznesu zadeklarowali poparcie i chęć uczestnictwa w tworzeniu oraz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.
 • Wyraźnie dostrzeżono znaczenie odpowiedzialnego biznesu jako aktywnego partnera w budowaniu zrównoważonego rozwoju Niestety, nie udało się jeszcze wypracować efektywnych mechanizmów i przejrzystych ram współpracy publiczno – prywatnej.
 • Oprócz współpracy międzynarodowej na rzecz rozwiązywania problemów globalnych, rośnie popularność i potencjał działań regionalnych, lokalnych, międzysektorowych i branżowych w tym zakresie.
 • W oficjalnym dyskursie międzynarodowym pojawiły się kwestie takie jak: zielona gospodarka, raportowanie społeczne czy cykl życia produktu.

Podjęte zobowiązania Szczytu Ziemi 2012 komentują dla Państwa: Peter Bakker (WBCSD), Beata Jaczewska (Ministerstwo Środowiska), Przemysław Oczyp (FOB) oraz Irena Pichola (PwC).

Analiza tematyczna FOB to cyklicznie wydawany dokument, przygotowywany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i udostępniany uczestnikom Programu Partnerstwa, a w późniejszym czasie upubliczniany również dla pozostałych interesariuszy.

Pobierz publikację

Źródło: Informacja własna

Pliki do pobrania:

Analiza_tematyczna_3_Rio+20