Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu

Autorzy: Lena Kolarska-Bobińska (red.)

Data i miejsce wydania: Warszawa 2004

Polacy akceptują gospodarkę rynkową, uznając ją za najlepszy system gospodarczy. Jednocześnie są zdecydowanie rozczarowani jej polskim uosobieniem. Co ciekawe mimo negatywnej oceny funkcjonowania polskiego kapitalizmu, badani pozytywnie odnoszą się do głównych instytucji gospodarczych – przedsiębiorstw. Celem tej książki jest przedstawienie całościowego obrazu stosunku Polaków do gospodarki rynkowej. Podejmowane są w niej kwestie dotyczące społecznych oczekiwań wobec kapitalizmu jako systemu gospodarczego, oceny funkcjonowania polskiej gospodarki, jej najważniejszych instytucji i aktorów. Autorzy dokonują analizy postrzegania roli przedsiębiorstw prywatnych w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności biznesu. Opisywany jest także wizerunek przedsiębiorców prywatnych jako właścicieli, pracodawców oraz obywateli.

Instytut Spraw Publicznych