Sustainable finance in Poland. The state of play and prospects for progress

Sustainable finance in Poland. The state of play and prospects for progress

W raporcie „Sustainable finance in Poland. The state of play and prospects for progress” podkreślono, że istotną kwestią jest uwzględnianie przez inwestorów aspektów dotyczących środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego.

Przygotowana przez WiseEuropa publikacja „Sustainable finance in Poland. The state of play and prospects for progress” prezentuje obowiązujące ramy prawne dotyczące funduszy emerytalnych, inwestycyjnych, sektora ubezpieczeń jak również podmiotów zarządzających aktywami w Polsce. Autorzy publikacji ponadto przedstawili w niej działania administracji publicznej w obszarze zrównoważonego finansowania oraz przyjrzeli się związkom pomiędzy sektorem finansowym a realizacją celów klimatycznych Unii Europejskiej.

Pobierz publikację >>