Sustainable Development Report 2020. Covid-19 and the Sustainable Development Goals

Sustainable Development Report 2020. Covid-19 and the Sustainable Development Goals

The Sustainable Development Report 2020 przedstawia ocenę wysiłku państw członkowskich ONZ na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz dane dotyczące zmian w obrębie poszczególnych wskaźników związanych z SDGs. Tegorocznej edycji towarzyszy podtytuł „Covid-19 and the Sustainable Development Goals”.

Publikacja została przygotowana przez ekspertów z Sustainable Development Solutions Network (SDSN) i Bertelsmann Stiftung. Raport obejmuje wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ i przedstawia dane dotyczące zmian w czasie wskaźników SDG, a także kalkulacje dotyczące osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju do 2030 roku.

Jak podkreślają autorzy raportu, pandemia Covid-19 obnażyła wiele bolączek gospodarek państw, zwłaszcza w obszarze ochrony zdrowia. Jednocześnie, pandemia ma poważny negatywny wpływ na realizację większości z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Największe postępy w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju poczyniły kraje azjatyckie. To one najskuteczniej zareagowały również na wybuch pandemii Covid-19. Podczas gdy świat jako całość poczynił postępy w zakresie SDGs, kraje Azji Wschodniej i Południowej osiągnęły największy postęp w wynikach indeksu SDG od czasu przyjęcia celów w 2015 r. Większość krajów w regionie poradziła sobie również lepiej z pandemią koronawirusa.  Chociaż sytuacja wciąż się zmienia, przesunięcie geopolitycznego i gospodarczego globalnego środka ciężkości z regionu północnoatlantyckiego na region Azji i Pacyfiku prawdopodobnie przyspieszy kryzys wywołany pandemią.

Podobnie jak w poprzednich edycjach raportu, na szczycie rankingu znalazły się kraje nordyckie – Dania, Szwecja i Finlandia, jednak każdy z nich stoi przed poważnymi wyzwaniami w zakresie co najmniej jednego z Celów Zrównoważonego Rozwoju. Polska w tym roku uplasowała się zaś na 23. pozycji. O rankingu państw w kontekście realizacji SDGs piszemy tutaj >> 

Kluczowa rola współpracy

W raporcie wskazano, że szeroko zakrojona i aktywna współpraca między państwami jest konieczna, aby można było myśleć o realizacji SDGs. Autorzy wskazują pięć kluczowych elementów i obszarów, które powinna obejmować globalna współpraca:

  • szybkie rozpowszechnianie najlepszych praktyk,
  • wzmocnienie mechanizmów finansowania dla krajów rozwijających się,
  • kierowanie uwagi na obszary szczególnie narażone na głód
  • zapewnienie ochronę socjalnej
  • upowszechnianie nowych leków i szczepionek.

Dostępność danych

Luki w danych i opóźnienia w oficjalnych statystykach powodują, że potrzebujemy jako świat pilnych inwestycji w narzędzia statystyczne i zwiększenie koordynacji między rządami a sektorem prywatnym.
Epidemia nauczyła nas ponownie wartości informacji w czasie rzeczywistym. To samo dotyczy wielu wskaźników dot. SDGs, w których czas ma ogromne znaczenie dla ratowania życia, ekosystemów i skutecznego zarządzania. Autorzy/ki zauważają, że z uwagi na opóźnienia w sporządzaniu oficjalnych statystyk i raportów, nie było możliwe zintegrowanie danych dot. wpływu pandemii Covid-19 na realizację SDGs.  Argumentują, że to pokazuje, jak ważne są aktualne i zdezagregowane dane w ramach realizacji działań związanych z Celami Zrównoważonego Rozwoju. Główne wysiłki powinny koncentrować się na zwiększeniu dostępności danych i zmniejszeniu opóźnień w oficjalnych statystykach oraz na wykorzystaniu bogactwa danych w czasie rzeczywistym dostępnych z nietradycyjnych źródeł, w tym społeczności badawczej i sektora prywatnego.

Pobierz publikację>>>