Sustainable Development Report 2019. Transformations to Achieve the Sustainable Development Goals

Sustainable Development Report 2019. Transformations to Achieve the Sustainable Development Goals

The Sustainable Development Report 2019 przedstawia ocenę wysiłku państw członkowskich ONZ na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz dane dotyczące zmian w obrębie poszczególnych wskaźników dotyczących SDGs. 

Publikacja została przygotowana przez ekspertów z Sustainable Development Solutions Network (SDSN) i Bertelsmann Stiftung. Raport obejmuje wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ i przedstawia dane dotyczące zmian w czasie wskaźników SDG, a także kalkulacje dotyczące osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju do 2030 roku.

Jak zauważają autorzy raportu, po czterech latach po przyjęciu Celów Zrównoważonego Rozwoju żaden kraj nie jest na dobrej drodze do osiągnięcia wszystkich z nich. Państwa tracą grunt pod nogami w wielu obszarach, co potwierdzają także raporty IPCC i IPBES. Badacze podkreślają również, że stopniowy postęp i drobne korekty nie wystarczą – świat potrzebuje głębokich transformacji, aby chociażby spróbować osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju. Co ciekawe, tylko 18 z 43 przebadanych państw odnosi się do realizacji SDGs w swoich budżetach krajowych, a kilka krajów nadal nie ma nawet narzędzi, które pozwoliłyby monitorować ich postępy w zakresie realizacji założeń Agendy 2030.

Podobnie jak w poprzednich edycjach raportu, na szczycie rankingu znalazły się kraje nordyckie – Dania, Szwecja i Finlandia, jednak każdy z nich stoi przed poważnymi wyzwaniami w zakresie co najmniej jednego z Celów Zrównoważonego Rozwoju. Polska uplasowała się zaś na 29. pozycji.

Pobierz publikację>>>