Sustainable development in the European Union. Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context

Sustainable development in the European Union. Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context

Niniejsza publikacja jest trzecim z raportów Eurostatu monitorujących postępy w realizacji SDGs w Unii Europejskiej.

Analiza opiera się na zestawie wskaźników realizacji SDGs w UE opracowanych we współpracy z szerokim gronem interesariuszy. Zestaw obejmuje około 100 wskaźników odnoszących się do 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. W przypadku każdego SDG skoncentrowano się na aspektach istotnych z perspektywy UE. Raport monitorujący zawiera statystyczną prezentację trendów związanych z SDGs w UE w ciągu ostatnich pięciu lat, a w przypadku dostępności odpowiednich danych – w ciągu ostatnich 15 lat.

Pobierz raport >>>