Studenci cenią odpowiedzialnych pracodawców – badanie

Autorzy: TNS Polska

Ekologia jest ważna w codziennym życiu – tak twierdzi zdecydowana większość polskich studentów. Młodzi ludzie oczekują także odpowiedzialności społecznej i ekologicznej od firm, ceniąc te atrybuty ewentualnych pracodawców wyżej niż międzynarodowe środowisko pracy czy wysoką pozycję firmy na rynku. W oparciu o wyniki najnowszego badania opinii polskich studentów nie ulega wątpliwości, że odpowiedzialne działania i odpowiedzialny wizerunek stanowić mogą o przewadze konkurencyjnej firmy.

Powyższe wnioski są rezultatem badania pt. „Młodzi 2012 o ekologii i społecznej odpowiedzialności biznesu” przeprowadzonego przez TNS Polska na zlecenie firmy Henkel we wrześniu 2012.[1] Celem badania było zrozumienie znaczenia ekologii w życiu młodych ludzi, w tym rozpoznanie ich najczęstszych zachowań ekologicznych, a także ich stosunku do społecznej odpowiedzialności biznesu.

Ekologiczny student

Z badania wynika, że dla 81% młodych ludzi ekologia jest bardzo ważna lub ważna w codziennym życiu. Przeciwnego zdania jest tylko 9% pytanych, w tym zaledwie co setny ankietowany zdecydowanie deklaruje, że nie ma ona dla niego żadnego znaczenia. Niezależnie od cech społeczno-demograficznych (płeć, typ uczelni, kierunek, wielkość miejsca zamieszkania, itp.) odpowiedzi respondentów są podobne. Oznacza to, że studenci w swoim stosunku do ekologii stanowią grupę jednorodną.

Pytani o swoje proekologiczne codzienne zachowania, studenci w zdecydowanej większości deklarują oszczędzanie energii (90%) i wody (85%), ale także korzystanie z toreb wielokrotnego użytku (77%). Ponad połowa pytanych twierdzi, że segreguje odpady. Inne zachowania są mniej popularne, ale wciąż jedna trzecia (31%) zwraca uwagę na oznaczenia związane z ekologią i środowiskiem umieszczone na opakowaniach, a co piąty młody Polak (21%) kupuje produkty przyjazne środowisku.

Młodzi o odpowiedzialnym biznesie

W drugiej części badania studenci byli pytani o stosunek do kwestii odpowiedzialności społecznej firm działających w Polsce, w tym o wagę atrybutów związanych z odpowiedzialnością przy wyborze pracodawcy.

Odpowiedzialna firma kojarzy się młodym ludziom głównie z odpowiedzialnością wobec pracowników – na ten aspekt wskazało 66% badanych. Dla ponad połowy respondentów (51%) odpowiedzialna firma powinna oferować odpowiedzialne produkty. Dwa pozostałe skojarzenia, odpowiedzialna produkcja i odpowiedzialność wobec otoczenia społecznego, pojawiają się rzadziej i wymieniane są przez co trzeciego studenta (odpowiednio 35% i 30% pytanych).

– Można więc podsumować, że reputacje firmy odpowiedzialnej należy budować, troszcząc się o pracowników oraz oferując odpowiedzialne produkty wytwarzane w zrównoważonych procesach produkcyjnych  – mówi Joanna Skrzyńska, Research Executive w firmie TNS Polska.

Studenci zostali także poproszeni o wskazanie, które atrybuty przyszłego pracodawcy są dla nich ważne. I znowu zdecydowanie najważniejsza jest troska o pracowników – aż 97 procent studentów uważa tę cechę za ważną lub bardzo ważną. Na drugim miejscu wymieniana była etyka w biznesie (91%). W dalszej kolejności, jako cechy ważne u przyszłego pracodawcy, studenci wymieniali odpowiedzialność społeczną (87%), innowacyjność (84%) i odpowiedzialność ekologiczną (77%). – Ku zaskoczeniu najniżej uplasowały się atrybuty od lat kojarzone z karierą w biznesie, takie jak wysoka pozycja na rynku (74%) i międzynarodowe środowisko pracy (66%) – mówi Joanna Skrzyńska.

W badaniu na szczególną uwagę zasługuje także fakt, że studenci sceptycznie postrzegają działalność firm w obszarze odpowiedzialności. Tylko 9% uważa, że większość firm funkcjonujących na polskim rynku działa odpowiedzialnie, podczas gdy 39% sądzi, że działa tak mniejszość firm. Kolejne 39% zapytanych jest zdania, że tyle samo działa odpowiedzialnie, co nieodpowiedzialnie, a 14% nie ma w ten kwestii wyrobionego zdania.

Rozbieżność między oczekiwaniami studentów, którzy chcą pracować w odpowiedzialnym i etycznym środowisku, a ich przekonaniem, że większość pracodawców tych oczekiwań dzisiaj nie spełnia, może stanowić wielką szansę dla przedsiębiorstw będących liderami zrównoważonego rozwoju. Firmy zrównoważone, bowiem, spełniają powyższe oczekiwania potencjalnych pracowników często z nawiązką. A to może stanowić o ich przewadze konkurencyjnej na rynku pracy – podsumowuje Dorota Strosznajder, dyrektor działu komunikacji korporacyjnej Henkel Polska.

Wyniki badania „Młodzi 2012 o ekologii i społecznej odpowiedzialności biznesu” zostały zaprezentowane podczas konferencji „Od CSR komunikacyjnego do sustainability” firmy Henkel Polska i CR Navigatora, która odbyła się 4 października 2012 w Warszawie.

[1] Badanie realizowano w dniach od 3 do 16 września 2012 roku, techniką CAWI (wspomaganego komputerowo wywiadu prowadzonego przez stronę www), na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 studentów.

Źródło: Materiały prasowe