W stronę lepszych rozwiązań. Dobre praktyki w przemyśle obuwniczym

W stronę lepszych rozwiązań. Dobre praktyki w przemyśle obuwniczym

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie opublikowała raport  przygotowany w ramach międzynarodowej kampanii Kupuj Odpowiedzialnie Buty (ang. Change Your Shoes), w którą zaangażowanych jest osiemnaście organizacji europejskich i azjatyckich. Aktywiście połączyli siły, aby zwrócić uwagę na problemy w produkcji skór i obuwia i wspólnie działać na rzecz respektowania prawa pracowników do godnej płacy i bezpiecznych warunków pracy. Organizacje chcą także umożliwić konsumentom nabywanie bezpiecznych produktów i jawnych informacji na temat produkcji kupowanych przez siebie butów. 

Celem publikacji, której powstanie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP , jest udostępnianie wiedzy dotyczącej dobrych praktyk, przedstawienie firmom przykładów zrównoważonych alternatyw w przemyśle obuwniczym. Jak podkreślają autorzy, nie jest to typowy przewodnik zakupowy ani ranking marek obuwniczych tylko przegląd pozytywnych przykładów działań firm, starających się nie szkodzić ludziom i środowisku naturalnemu.

Pozytywne przykłady dowodzą, że etyczna i odpowiedzialna produkcja obuwia jest możliwa. Zajrzyjcie do naszej publikacji, która przedstawia krótki przegląd dobrych praktyk w przemyśle obuwniczym. Przedstawiamy kilka innowacyjnych i wyjątkowych pomysłów mających pozytywny wpływ na środowisko oraz pracowników.

Wybrane przez autorów publikacji praktyki zostały ocenione według wpływu na poprawę sytuacji w pięciu obszarach:

  • Poprawa warunków pracy we wszystkich częściach produkcyjnego łańcucha dostaw (od garbarni po fabryk), w tym godne płace, stałe umowy zatrudnienia, ochrona wrażliwych grup pracowników, akceptowalny czas pracy.
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) dla pracowników we wszystkich częściach produkcyjnego łańcucha dostaw, w tym środki bezpieczeństwa i audyty dotyczące niebezpiecznych substancji i materiałów stosowanych w procesie produkcji.
  • Prawo do wolności zrzeszania się, w tym zapewnienie dobrych stosunków pracowniczych, skutecznego rozstrzygania sporów pracowniczych oraz aktywnego wspierania praw pracowniczych i związkowych.
  • Przeciwdziałanie problemom środowiskowym w produkcji skór i obuwia, w tym dążenie do wyeliminowania toksycznych i niebezpiecznych substancji, zwiększenie wykorzystania przyjaznych środowisku materiałów i procesów, zrównoważona gospodarka odpadami, transport.
  • Jawność i identyfikowalność (możliwość prześledzenia) łańcucha dostaw, w tym publikowanie wyników audytów, list dostawców, informowanie o mechanizmach składania skarg, ujawnianie wysokości płac.

Raport przedstawia kilka przykładów marek, które dążą do bardziej zrównoważonego łańcucha dostaw i produktu końcowego, koncentrując się na etycznej i sprawiedliwej produkcji i/lub ekologicznych materiałach, uprawianych i pozyskiwanych bez szkody dla ludzi, zwierząt i środowiska.

We wszystkich częściach raportu znalazłyśmy pewne przykłady mogące służyć za wzór. Jednak przemysł obuwniczy – jako całość – jest wciąż daleki od ideału. Mimo pozytywnych działań w wielu obszarach, wciąż uderzający jest brak holistycznego podejścia. Ogromnym problemem jest też niski poziom jawności i dokumentacji dotyczący wszystkich przypadków – zarówno małych „etycznych” firm, jak i inicjatyw wielostronnych. Większość badanych podmiotów opiera się na dobrej wierze konsumentów ufających ich twierdzeniom. Chociaż są to twierdzenia godne pochwały, firmy i inicjatywy nie wykazują się odpowiednim zrozumieniem potrzeby jawności i transparentności w zakresie problemów pojawiających się w łańcuchu dostaw. Mamy jednak nadzieję, że i ta zmiana nadejdzie.

Czytaj dalej…

POBIERZ PUBLIKACJĘ >> W STRONĘ LEPSZYCH ROZWIĄZAŃ