Stewardship at the Source. Driving water action across supply chains

Stewardship at the Source. Driving water action across supply chains

W swoim raporcie CDP podkreśla, że firmy z każdej branży – niezależnie od szerokości geograficznej – powinny nadzorować i wprowadzać zmiany w łańcuchu wartości.

Twórcy raportu przeanalizowali narzędzia stosowane przez biznes w odniesieniu do łańcucha wartości. Wzięli pod uwagę m.in. zachęty finansowe i umowy obligujące dostawców do uwzględniania czynników ESG w prowadzonej działalności.

Według autorów badania:

  • 1 na 5 firm raportuje ryzyka związane z wodą, które mogą mieć duży wpływ na aktywność przedsiębiorstwa,
  • Połowa nabywców nawiązuje współpracę z dostawcami z wykorzystaniem zasobów wodnych,
  • firmy uwzględniające dostawców w ocenach ryzyka 7 razy częściej zgłaszają zastrzeżenia związane z łańcuchem dostaw.

Badanie przeprowadzono w oparciu o dane 3163 firm ujawniających informacje związane z zarządzeniem wpływem środowiskowym w oparciu  kwestionariusz CDP.

Raport jest dostępny tutaj>>

Źródło: cdp.net