State of the Global Workplace: 2023 Report

State of the Global Workplace: 2023 Report

Coroczny raport Gallupa reprezentuje pracowników na całym świecie. W tegorocznym raporcie przeanalizowano globalny wzrost liczby pracowników, którzy dobrze prosperują w pracy, pomimo wzmożonego poziomu stresu wynikającego z obowiązków służbowych.

Chociaż zaangażowanie pracowników rośnie, większość pracowników na świecie praktykuje quiet quitting. Poprawa sytuacji na rynku pracy może zachęcić tych pracowników do rzeczywistej rezygnacji z dotychczasowej pracy.

Kluczowe wnioski z raportu:

  • Zaangażowanie pracowników osiągnęło rekordowy poziom w 2022 roku,
  • Większość pracowników na świecie praktykuje quiet quitting,
  • Stres pracowniczy utrzymuje się na rekordowo wysokim poziomie,
  • W 2022 r. świat doświadczył gwałtownego wzrostu możliwości zatrudnienia,
  • Ponad połowa pracowników aktywnie lub biernie poszukuje pracy,
  • Zaangażowanie ma większe znaczenie niż miejsce pracy,
  • Osoby praktykujące quiet quitting wiedzą, co zmienić w swojej pracy.

Pobierz raport tutaj»