State of Green Business 2019

State of Green Business 2019

GreenBiz po raz dwunasty opublikował raport opisujący przewidywane trendy w zakresie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju oraz przedstawił wskaźniki dotyczące efektywności działań CSR.

W raporcie przedstawiono 10 najważniejszych trendów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju oraz wskaźniki umożliwiające analizowanie sposobów oraz skali zaangażowania biznesu na rzecz zrównoważonego modelu gospodarki. Każdego roku zespół redakcyjny GreenBiz identyfikuje nowe obszary i technologie, które będą miały duży wpływ na podejmowane przez firmy wyzwania ekologiczne i społeczne.

Przedstawione w pierwszej części raportu trendy wskazują na wciąż niedostatecznie wykorzystany potencjał związany ze zrównoważonym rozwojem – wyjście poza redukcję kosztów i zmniejszanie ryzyka na rzecz wspierania innowacyjności produktów, nowych źródeł dochodów i wiodących modeli biznesowych. Jak zauważają eksperci GreenBiz, niektóre trendy rozwiną się na przestrzeni kilku lat czy dziesięcioleci, podczas gdy inne staną się głównym nurtem w zaskakująco krótkim czasie.

W drugiej części publikacji znajduje się indeks opracowany na podstawie inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju realizowanych przez 500 największych firm w USA i 1200 największych światowych graczy. Indeks zawiera ponad 40 wskaźników dotyczących efektywności podejmowanych przez nie działań.

Pobierz raport >>