State of Green Business Report 2018

State of Green Business Report 2018

Portal Green Business opublikował raport opisujący przewidywane trendy na 2018 rok w działaniach związanych z odpowiedzialnym („zielonym”) biznesem. Raport opiera się na działaniach 500 największych firm amerykańskich, jednak wyniki mogą być także wskaźnikiem i inspiracją dla firm w Polsce.

Pierwsza część raportu zawiera 10 trendów, które specjaliści ds. Zrównoważonego rozwoju powinni, według autorów, śledzić w nadchodzącym roku. Każdego roku zespół redakcyjny GreenBiz identyfikuje nowe obszary i technologie, które według nich będą miały duży wpływ na podejmowane przez firmy wyzwania ekologiczne i społeczne. Trendy odzwierciedlają część niewykorzystanego potencjału zrównoważonego biznesu: wyjść poza redukcję kosztów i zmniejszenie ryzyka poprzez wspieranie innowacji produktowych, nowych źródeł dochodów i nowych modeli biznesowych.

Druga część raportu to index, zbiór wykresów poświęconych tematyce zarządzania ryzykiem w firmach w Stanach Zjednoczonych. Autorzy sprawdzili w jaki sposób firmy zarządzają ryzykiem: ich kluczowe strategie; ich wysiłki na rzecz lepszego zrozumienia ryzyka związanego z dostępem do zasobów wodnych, kapitałem naturalnym i cenami emisji dwutlenku węgla; oraz ich rosnącą świadomość zagrożeń pośrednich i pośrednich.

POBIERZ RAPORT >> State of Green Business Report 2018

Pliki do pobrania:

StateofGreenBusinessReport2018