Spotkanie dwóch światów. Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z biznesem

Spotkanie dwóch światów. Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z biznesem

Autorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Na pograniczu biznesu i celów społecznych działa sektor przedsiębiorczości społecznej, który daje szansę aktywizacji zawodowej osobom wykluczonym na rynku pracy: niepełnosprawnym, bezrobotnym, młodym matkom. Publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Spotkanie dwóch światów. Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z biznesem” wskazuje jak duże firmy mogą kooperować z takimi podmiotami.

Pobierz publikację

Jednym z aspektów działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, a tym samym korzyścią dla biznesu jest współpraca z przedsiębiorstwami społecznymi. Uszycie ekologicznych toreb ze zużytych bilbordów reklamowych firmy, „zatrudnianie wspierane” osób z niepełnosprawnościami w sklepach, drukowanie materiałów czy wyroby rękodzielnicze jako upominki firmowe to przykłady działań, które są już realizowane w ramach współpracy podmiotów ekonomii społecznej z dużymi firmami: Kompanią Piwowarską, Carrefour Polska, PwC oraz Orbis SA.

Ekonomia społeczna w Polsce

Szacuje się, że w Polsce funkcjonuje od 500 do 800 podmiotów ekonomii społecznej.  Jednak brakuje systemowych rozwiązań, które zachęciłyby sektor prywatny do rozwijania współpracy z tymi jednostkami, a przez to wzmacniania nurtu ekonomii społecznej. Brakuje także jednej, spójnej ustawy definiującej status lub formę prawną przedsiębiorstw społecznych.

W publikacji „Spotkanie dwóch światów. Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z biznesem” ekonomia społeczna została wyjaśniona jako „jeden ze sposobów określenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Bywa ona nazywana gospodarką społeczną, a jej podmioty przedsiębiorstwami społecznymi. Głównym celem działalności podmiotów funkcjonujących w ramach ekonomii społecznej jest integracja społeczno-zawodowa osób wykluczonych społecznie lub będących w trudnej sytuacji na rynku pracy”.

Not-only-for-profit

Ekonomia społeczna staje się ogniwem pośrednim między sektorami: prywatnym, publicznym i organizacji pozarządowych. Bywa określana jako not-only-for-profit (działający nie tylko dla zysku) w przeciwieństwie do sektorów for profit (działający dla zysku) i not-for-profit (działający nie dla zysku). W gronie podmiotów ekonomii społecznej mogą znaleźć się: fundacje, spółdzielnie czy zakłady aktywności zawodowej.

Podmioty ekonomii społecznej odciążają państwo, dając wędkę osobom, które często miałyby ogromny problem ze znalezieniem pracy w zwykłych firmach. Do grona tych osób zalicza się na przykład osoby z niepełnosprawnościami, osoby przewlekle chore, byłych więźniów, osoby długotrwale bezrobotne. Ważne, żeby także firmy zaczęły widzieć w podmiotach ekonomii społecznej partnerów biznesowych, a nie konkurentów. Takie włączenie przedsiębiorstw społecznych do głównego nurtu gospodarki może okazać się najskuteczniejszą formą ich wspierania – mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

„Spotkanie dwóch światów”

W publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu ekonomia społeczna została zestawiona z ekonomią tradycyjną, która łączy się z postępowaniem firmy zgodnym z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu (skrót CSR). Broszura wskazuje przykłady i dobre praktyki jak biznes może otwierzyć się na współpracę z podmiotami ekonomii społecznej.

Przykładowo Grupa Orbis od Spółdzielni MaM kupuje ręcznie wyrabiane upominki dla kontrahentów, a także umożliwia sprzedaż rękodzieł w swoich hotelach. Dzięki temu firma znalazła unikalny sposób na realizowanie własnej polityki CSR, a spółdzielnia zyskała perspektywy dalszego rozwoju.

Współpraca z podmiotami ekonomii społecznej pozwala firmie dostęp do nowych rynków, specjalistycznych usług i unikalnych produktów. To także szansa na pozytywne oddziaływanie na społeczności lokalne w ramach strategii CSR. Ułatwia również zdobycie zaufania do marki i poprawia reputację firmy.

„Spotkanie dwóch światów. Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z biznesem”
Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Publikacja:

  • wyjaśnia pojęcie ekonomii społecznej;
  • przedstawia dobre praktyki w zakresie współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi;
  • prezentuje korzyści z takiej kooperacji;
  • radzi, jak rozpocząć współpracę;
  • tłumaczy, dlaczego firmy tak rzadką decydują się na taką współpracę.

Broszura powstała jako rezultat spotkania tematycznego „Współpraca z podmiotami ekonomii społecznej”, które odbyło się w maju 2013 roku w ramach Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz na bazie materiałów przesłanych przez Partnerów Strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu.