Społeczna odpowiedzialność – znaczenie dla uczelni i sposoby wdrażania

Społeczna odpowiedzialność – znaczenie dla uczelni i sposoby wdrażania

Publikacja „Społeczna odpowiedzialność – znaczenie dla uczelni i sposoby wdrażania” przygotowana została na potrzeby Kongresu Społecznej Odpowiedzialności Nauki – Nauka dla Ciebie, który odbył się 16-17 września 2019 r. w Krakowie. 

Publikacja jest efektem prac Grupy roboczej do spraw społecznej odpowiedzialności uczelni, działającej w ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organu pomocniczego Ministra Inwestycji i Rozwoju. W skład grupy wchodzą także eksperci/ki Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Wśród eksperckich tekstów, składających się na publikację, znalazł się także artykuł Marty Górskiej, menedżerki projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zatytułowany „Rola partnerstwa i współpracy na rzecz rozwoju społecznej odpowiedzialności uczelni – jak inicjować współpracę?”.

Pobierz publikację >>>