Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza

Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza

Autorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Data i miejsce wydania: Warszawa, 2007

Jaka jest kondycja społecznej odpowiedzialności biznesu w naszym kraju? Co zrobić, aby wzmocnić CSR polskiej gospodarki? 15 października 2007 zostały zaprezentowane wyniki pierwszej w Polsce analizy poziomu zaawansowania działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu podejmowanych przez polskie przedsiębiorstwa.

Przeprowadzenie badań i opracowanie raportu to pierwszy etap projektu, którego celem jest propagowanie idei CSR w Polsce. Raport przygotowany przez ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu: Andrzeja Brzozowskiego, Iwonę Kuraszko, Mirellę Panek-Owsiańską, Bolesława Roka i Leszka Wieciecha, przedstawia działania instytucji i organizacji popularyzujących ideę CSR w naszym kraju. Autorzy raportu podjęli próbę analizy stopnia upowszechnienia praktyk i zasad CSR w Polsce. Raport przedstawia działania instytucji i organizacji popularyzujących ideę CSR w naszym kraju.

Raport został opracowany na podstawie wyników badań przeprowadzonych w ramach regionalnego projektu finansowanego przez Komisję Europejską i Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Od połowy roku 2001, w promocji idei społecznej odpowiedzialność biznesu w ramach inicjatywy Global Compact aktywnie uczestniczy polskie biuro UNDP.

Analiza weszła w skład publikacji poświęconej CSR w ośmiu krajach europejskich „Baseline study on CSR practices in the new EU member states and candidate states”.

baseline_study_UNDP_2007

UNDP_baseline_PL