Społeczna odpowiedzialność biznesu i ekonomia społeczna

Autorzy: Iwona Kuraszko, Bolesław Rok

Publikacja „Społeczna odpowiedzialność biznesu i ekonomia społeczna” analizuje możliwości przeobrażenia projektu zaangażowania społecznego przedsiębiorstwa w efektywną współpracę biznesową z partnerami społecznymi.

Wydawnictwo: Ekonomia Społeczna Teksty 2007, Wyd. w ramach projektu: „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej”.

Pobierz