SKANDYNAWSKIE miejsce pracy

SKANDYNAWSKIE miejsce pracy

Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza opublikowała wyniki raportu poświęconego działaniom firm ze skandynawskim kapitałem w Polsce. W dwóch tysiącach takich firm pracuje w naszym kraju ponad 170 tys. osób. Nordyckie firmy zatrudniają na podstawie umów o pracę, oferują programy emerytalne, opiekę medyczną czy programy rozwoju pracowniczego, a także dbają o środowisko i lokalne społeczności. Dzięki temu, jak wynika z raportu – są dla Polaków pożądanym pracodawcą. Partnerami raportu są partnerzy strategiczni Forum Odpowiedzialnego Biznesu – firma VELUX i SKANSKA.

Oddajemy w Państwa ręce kolejną ważną dla Izby oraz firm z nami stowarzyszonych publikację prezentującą skandynawskie miejsce pracy. Miejsce pracy rozumiane z jednej strony jako przestrzeń, w której pracujemy, a z drugiej jako kultura pracy charakterystyczna dla skandynawskich organizacji, pozostające w ścisłej relacji z rynkiem pracy i wyzwaniami przed jakimi stawiani są obecnie pracodawcy, a także tymi, które pojawią się przed nami w nieodległej przyszłości.

Kraje skandynawskie są źródłem interesujących rozwiązań dotyczących wielu aspektów rynku pracy, w tym aktywności zawodowej społeczeństwa, elastyczności zatrudnienia, rozwiązań instytucjonalnych związanych z aktywizowaniem różnych grup społecznych i zapewnieniu im równych szans na rynku pracy, przyciąganiem talentów i sprzyjaniu innowacyjności. Skutecznie funkcjonujące mechanizmy sprawiają, że poziom zadowolenia pracowników w tych krajach jest jednym z najwyższych na świecie.

SPCC_Raport_pracownicyPL_171030