„Rozwój odpowiedzialnych praktyk biznesowych w zakresie gruntów, budownictwa, użytkowania nieruchomości i inwestycji”

„Rozwój odpowiedzialnych praktyk biznesowych w zakresie gruntów, budownictwa, użytkowania nieruchomości i inwestycji”

Autorzy: UN Global Compact, RICS

Data i miejsce wydania: 2015

UN Global Compact i RICS zaapelowały do firm i organizacji z sektora budownictwa i nieruchomości o przyjęcie na siebie wiodącej roli w globalnych działaniach na rzecz bardziej odpowiedzialnej i zrównoważonej praktyki biznesowej.

Pomóc ma i w tym dokument źródłowy: „Rozwój odpowiedzialnych praktyk biznesowych w zakresie gruntów, budownictwa, użytkowania nieruchomości i inwestycji” zaprezentowany w minionym tygodniu w Nowym Jorku, którego autorzy badają wpływ sektora w czterech kluczowych dla UN Global Compact obszarach: prawa człowieka, standardy i warunki pracy, środowisko i przeciwdziałanie korupcji.

W dokumencie zidentyfikowane zostały krytyczne wyzwania w ramach poszczególnych etapów projektu inwestycyjnego, tj. Rozwoju inwestycji, Eksploatacji i Rewitalizacji i opisane konkretne działania zmierzające do przyspieszenia rozwoju i utrwalenia odpowiedzialnych praktyk, zilustrowane przykładami do naśladowania z całego świata.

Sektor budownictwa i nieruchomości ma szansę stać się liderem globalnej inicjatywy na rzecz bardziej zrównoważonego finansowego, ekonomicznego, społecznego i środowiskowego systemu, poprzez współpracę i wspólne działanie”, powiedział Georg Kell, dyrektor wykonawczy UN Global Compact przy okazji prezentacji dokumentu.

Dokument jest efektem dwuletniej współpracy między UN Global Compact i RICS, światowej organizacji profesjonalistów branży budownictwa i nieruchomości liczącej ponad 100 tys. członków w 146 krajach świata i intensywnego dialogu z przedstawicielami sektora na całym świecie (wyszczególnione na str. 103 dokumentu).

Pobierz publikację „Rozwój odpowiedzialnych praktyk biznesowych w zakresie gruntów, budownictwa, użytkowania nieruchomości i inwestycji” (PDF, 13,8 MB, język angielski).

Źródło: informacja prasowa