Równi w domu – równi w pracy. Przewodnik dla pracodawców i pracujących rodziców

Równi w domu – równi w pracy. Przewodnik dla pracodawców i pracujących rodziców

Autorzy: Fundacja Share the Care

Data i miejsce wydania: Warszawa 2022

W sierpniu 2022 roku zostanie w Polsce wdrożona dyrektywa unijna work-life balance, która m.in. nada ojcom indywidualne prawo do czteromiesięcznego urlopu rodzicielskiego. Fundacja Share the Care wyszła naprzeciw wyzwaniom pracodawców i pracowników, tworząc przewodnik „Równi w domu – równi w pracy”.

To zbiór artykułów eksperckich oraz przykładów dobrych praktyk pracodawców w zakresie budowania równości rodzicielskiej, która jest ściśle związana z równością płci w innych obszarach życia. Opieka rodzicielska jest jednym z najważniejszych czynników nierówności między płciami. Na początku XXI wieku badacze z całego świata wciąć

odnotowują zjawisko tzw. kary za macierzyństwo – na rynku pracy matki mają niższe zarobki niż ojcowie. Odmienne traktowanie pracowników ze względu na płeć widać też w różnicach w wysokości emerytur, innym prawie do ubezpieczeń społecznych i możliwościach uczestnictwa w życiu publicznym oraz nierównych szansach na rozwój osobisty. Możemy wspólnie to zmienić.

Marzena Strzelczak, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przygotowała do przewodnika materiał pt. „Czy wdrożenie dyrektywy work-life balance musi dzielić pokolenia?”.

„Equal at home – equal at work” is a collection of expert articles and best practices in building parental equality. The publication shows that parental and work equality are two sides of the same coin.

Pobierz przewodnik w wersji polskiej »

Download the guide in English »